Thông tin dự án

No.01 - Street No.104 - BTT, Quarter 3,  Binh Trung Tay Ward, District 2, Ho Chi Minh, Vietnam