ĐẢO KIM CƯƠNG - DIAMOND ISLAND QUẬN 2Cho thuê căn hộ tháp Brilliant dự án Đảo Kim Cương quận 2

THÁP BRILLIANT
Cho thu c?n h? 2 phng ng? Diamond Island Qu?n 2, di?n tch l?n, view sng Si Gn, Qu?n 1, Landmark...

31 tri?u

Cho thu c?n h? 2 phng ng? Diamond Island Qu?n 2, di?n tch l?n, view sng Si Gn, Qu?n 1, Landmark...

2 phng ng? thp Brilliant

DIAMOND ISLAND APARTMENT FOR RENT: 2 Bedrooms | 125sqm | river, Bitexco, Landmark 81 view | full - nice furniture | Brilliant tower | Diamond Island district 2 | 31 million/month

Cho thu c?n h? 2 phng ng? Diamond Island Qu?n 2, di?n tch l?n, view sng Si Gn, Qu?n 1, gi r?

30 tri?u

Cho thu c?n h? 2 phng ng? Diamond Island Qu?n 2, di?n tch l?n, view sng Si Gn, Qu?n 1, gi r?

2 phng ng? thp Brilliant

DIAMOND ISLAND APARTMENT FOR RENT: 2 Bedrooms | 125sqm | full - nice furniture | Brilliant tower | Diamond Island district 2 | 30 million/month

Cho thu c?n h? 2 phng ng? Diamond Island - ??o Kim C??ng Qu?n 2, n?i th?t m?i, ch?a s? d?ng, view sng...

30 tri?u

Cho thu c?n h? 2 phng ng? Diamond Island - ??o Kim C??ng Qu?n 2, n?i th?t m?i, ch?a s? d?ng, view sng...

2 phng ng? thp Brilliant

DIAMOND ISLAND APARTMENT FOR RENT: 2 Bedrooms | 98 sqm | full - new - unused furniture | Brilliant tower | Diamond Island district 2 | 30 million/month

Cho thu 4 phng ng? ??o Kim C??ng Qu?n 2, di?n tch l?n, ban cng r?ng, view sng

3000$

Cho thu 4 phng ng? ??o Kim C??ng Qu?n 2, di?n tch l?n, ban cng r?ng, view sng

4 phng ng? thp Brilliant

FOR RENT: 4 Bedrooms + 1 storage | 217 sqm | full furniture| Brilliant tower | Diamond Island district 2, HCM City | 3000$/month

Cho thu c?n h? 2 phng ng? ??o Kim C??ng, thp Brilliant, view sng Si Gn, Q.1

30 tri?u

Cho thu c?n h? 2 phng ng? ??o Kim C??ng, thp Brilliant, view sng Si Gn, Q.1

2 phng ng?, thp Brilliant

FOR RENT: 2 Bedrooms | 125 sqm | full furniture | Brilliant tower | Diamond Island district 2 | 30 million/month

Cho thu c?n h? 3 phng ng? ??o Kim C??ng, di?n tch l?n, ban cng r?ng, n?i th?t ??p, gi t?t

2600$

Cho thu c?n h? 3 phng ng? ??o Kim C??ng, di?n tch l?n, ban cng r?ng, n?i th?t ??p, gi t?t

3 phng ng? thp Brilliant

FOR RENT: 3 Bedrooms + 1 study room | 223 sqm | full furniture| Brilliant tower | Diamond Island district 2, HCM City | 2600 $/month

Cho thu c?n h? 2 phng ng? ??o Kim C??ng, thp Brilliant, view sng Si Gn, Q.1

1200$

Cho thu c?n h? 2 phng ng? ??o Kim C??ng, thp Brilliant, view sng Si Gn, Q.1

2 phng ng?, thp Brilliant

FOR RENT: 2 Bedrooms | 98 sqm | full furniture | Brilliant tower | Diamond Island district 2 | 1200$/month

Cho thu c?n h? 1 phng ng? ??o Kim C??ng, thp Brilliant, di?n tch l?n, gi t?t

19 tri?u

Cho thu c?n h? 1 phng ng? ??o Kim C??ng, thp Brilliant, di?n tch l?n, gi t?t

1 phng ng?, thp Brilliant

FOR RENT: 1 Bedroom | 82 sqm | full furniture | Brilliant tower | Diamond Island district 2 | 19 million/month

Cho thu c?n h? 2 phng ng? ??o Kim C??ng, thp Brilliant, view sng Si Gn, c?u Ph M?, gi t?t

27 tri?u

Cho thu c?n h? 2 phng ng? ??o Kim C??ng, thp Brilliant, view sng Si Gn, c?u Ph M?, gi t?t

2 phng ng? thp Brilliant

FOR RENT: 2 Bedrooms | 110 sqm | full furniture | Brilliant tower | Diamond Island district 2 | 27 million/month

Cho thu c?n h? 2 phng ng? ??o Kim C??ng, thp Brilliant, di?n tch l?n, gi t?t

24 tri?u

Cho thu c?n h? 2 phng ng? ??o Kim C??ng, thp Brilliant, di?n tch l?n, gi t?t

2 phng ng?, thp Brilliant

FOR RENT: 2 Bedrooms | 110 sqm | full furniture | Brilliant tower | Diamond Island district 2 | 24 million/month

Cho thu c?n h? 2 phng ng? n?i th?t dnh t??ng, khng n?i th?t ??o Kim C??ng, gi t?t

22 tri?u

Cho thu c?n h? 2 phng ng? n?i th?t dnh t??ng, khng n?i th?t ??o Kim C??ng, gi t?t

2 phng ng?, thp Brilliant

FOR RENT: 2 Bedrooms | 98 sqm | Basic furniture | Brilliant tower | Diamond Island district 2 | 22 million/month

Cho thu c?n h? 2 phng ng? ??o Kim C??ng, thp Brilliant, n?i th?t ??p, view n?i khu yn t?nh

27 tri?u

Cho thu c?n h? 2 phng ng? ??o Kim C??ng, thp Brilliant, n?i th?t ??p, view n?i khu yn t?nh

2 phng ng?, thp Brilliant

FOR RENT: 2 Bedrooms | 98 sqm | full furniture | Brilliant tower | Diamond Island district 2 | 27million/month